โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

รายการสิ่งก่อสร้าง
  รูปภาพ รายการ แบบ สร้างเมื่อ
1 อาคารเรียน อาคารเรียน 017 พ.ศ. 2520
2 อาคารเรียน อาคารเรียน สปช.103/26 พ.ศ. 2542
3 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ 312 พ.ศ. 2521
4 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ อื่นๆ (สร้างเอง) พ.ศ. 2543
5 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ อื่นๆ (สร้างเอง) พ.ศ. 2547
6 ส้วม ส้วม สปช.601/26 พ.ศ. 2552
7 ส้วม ส้วม 401 พ.ศ. 2521
8 ส้วม ส้วม สปช.601/26 พ.ศ. 2542
9 สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น พ.ศ. 2541
10 ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป พ.ศ. 2535
11 สนามกีฬา สนามกีฬา อื่นๆ พ.ศ. 2543
12 สนามกีฬา สนามกีฬา อื่นๆ พ.ศ. 2555
13 ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำ ฝ.30 (พิเศษ) พ.ศ. 2542
ผู้อำนวยการ
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 10 คน
เมื่อวาน 7 คน
เดือนนี้ 403 คน
ปีนี้ 5,123 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com