โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
*หมายเหตุ ข้อมูลนี้ เริ่มนับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558


(หน่วย : คน) วันนี้
12 ส.ค. 2565
เมื่อวานนี้
11 ส.ค. 2565
เดือนนี้
ส.ค. 2565
เดือนที่แล้ว
ก.ค. 2565
ปีนี้
2565
ปีที่แล้ว
2564
รวมจำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งสิ้น 23,719 คน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 15 21 217 673 4,977 6,524

ปี พ.ศ. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
2558 23
2559 372
2560 540
2561 824
2562 1,578
2563 8,881
2564 6,524
2565 4,977
รวมทั้งสิ้น 23,719
ผู้อำนวยการ
ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 15 คน
เมื่อวาน 21 คน
เดือนนี้ 217 คน
ปีนี้ 4,977 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com