โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
*หมายเหตุ ข้อมูลนี้ เริ่มนับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558


(หน่วย : คน) วันนี้
23 ม.ค. 2564
เมื่อวานนี้
22 ม.ค. 2564
เดือนนี้
ม.ค. 2564
เดือนที่แล้ว
ธ.ค. 2563
ปีนี้
2564
ปีที่แล้ว
2563
รวมจำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งสิ้น 12,438 คน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 6 14 220 507 220 8,881

ปี พ.ศ. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
2558 23
2559 372
2560 540
2561 824
2562 1,578
2563 8,881
2564 220
รวมทั้งสิ้น 12,438
ผู้อำนวยการ
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 220 คน
ปีนี้ 220 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com