โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
*หมายเหตุ ข้อมูลนี้ เริ่มนับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558


(หน่วย : คน) วันนี้
21 มิ.ย. 2564
เมื่อวานนี้
20 มิ.ย. 2564
เดือนนี้
มิ.ย. 2564
เดือนที่แล้ว
พ.ค. 2564
ปีนี้
2564
ปีที่แล้ว
2563
รวมจำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งสิ้น 14,664 คน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 18 17 388 573 2,446 8,881

ปี พ.ศ. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
2558 23
2559 372
2560 540
2561 824
2562 1,578
2563 8,881
2564 2,446
รวมทั้งสิ้น 14,664
ผู้อำนวยการ
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 18 คน
เมื่อวาน 17 คน
เดือนนี้ 388 คน
ปีนี้ 2,446 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com