โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
*หมายเหตุ ข้อมูลนี้ เริ่มนับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558


(หน่วย : คน) วันนี้
28 มี.ค. 2566
เมื่อวานนี้
27 มี.ค. 2566
เดือนนี้
มี.ค. 2566
เดือนที่แล้ว
ก.พ. 2566
ปีนี้
2566
ปีที่แล้ว
2565
รวมจำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งสิ้น 30,613 คน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 33 45 1,002 944 3,021 8,850

ปี พ.ศ. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
2558 23
2559 372
2560 540
2561 824
2562 1,578
2563 8,881
2564 6,524
2565 8,850
2566 3,021
รวมทั้งสิ้น 30,613
ผู้อำนวยการ
ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 33 คน
เมื่อวาน 45 คน
เดือนนี้ 1,002 คน
ปีนี้ 3,021 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com