โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

:: คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ::นายสำรวย เกิดต่อพันธ์
ประธานกรรมการ
นายพนม แก้วบูชา
รองประธานกรรมการพระครูนวกิจโสภณ
กรรมการ
นายคำรณ ชูชะเอม
กรรมการนายเนิน รอดอยู่
กรรมการนายณรงค์ บารมี
กรรมการดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
กรรมการและเลขานุการนายบุญ จุ่นดีวงษ์
คณะกรรมการที่ปรึกษานายสง ยิ้มละมัย
คณะกรรมการที่ปรึกษานางสาวลริชา ม่วงสอน
ครูผู้อำนวยการ
ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 28 คน
เมื่อวาน 45 คน
เดือนนี้ 997 คน
ปีนี้ 3,016 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com