ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

» ผลงานทางวิชาการ


 เรื่อง : รางวัลวิถีพุทธพระราชทาน
 เจ้าของผลงาน : โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2559
 เข้าชม : 838    จำนวนดาวน์โหลด : 607 ครั้ง
บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นด้านคุณธรรมนำความรู้ เพื่อมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นคนดี มีศีลธรรม มีจิตอาสารวมทั้งมีความรู้พอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน กระทรวงศึกษาธิการต้องการส่งเสริมให้นำระบบของพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน เยาวชนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด เพื่อให้มีความชัดเจน ในการดำเนินงาน ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินจัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น

ดาวน์โหลด   ( ไฟล์ดาวน์โหลดที่ 1 ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     (03-11-2016)

      สถานศึกษาพอเพียง     (03-11-2016)

      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร     (03-11-2016)

      Best Of The Best รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี     (31-10-2016)

      รางวัลวิถีพุทธพระราชทาน     (20-07-2016)


ผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 51 คน
ปีนี้ 5,086 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com