โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

» ผลงานทางวิชาการ
มีผลงานทางวิชาการทั้งหมด 8 เรื่อง แสดงหน้าละ 8 เรื่อง

ที่ หัวข้อผลงานทางวิชาการ ลงประกาศ หมวด หมายเหตุ
1   รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  03-11-2016    
2   สถานศึกษาพอเพียง  03-11-2016    
3   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  03-11-2016    
4   Best Of The Best รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี  31-10-2016    
5   รางวัลวิถีพุทธพระราชทาน  20-07-2016    
6   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  20-07-2016    
7   รายงานผลการทดสอบแห่งชาติ O-NET และ NT  20-07-2016    
8   รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ค่ายพักแรม กิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ เนตรนารี  20-11-2015  ลูกเสือ เนตรนารี  
หน้า :: 1
ผู้อำนวยการ
ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 33 คน
เมื่อวาน 45 คน
เดือนนี้ 1,002 คน
ปีนี้ 3,021 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com