ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 15 14 29 1
อนุบาล 2 16 18 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 16 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 17 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 15 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 20 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 19 31 1
รวมทั้งหมด 104 130 234 8
ผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 50 คน
ปีนี้ 5,085 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com