ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 18 9 27 27
อนุบาล 2 17 13 30 30
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 16 33 33
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 13 23 23
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 18 28 28
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 18 32 32
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 16 31 31
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 20 34 34
รวมทั้งหมด 115 123 238 238
ผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 50 คน
ปีนี้ 5,085 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com