ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 12 10 22 1
อนุบาล 2 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 15 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 9 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 12 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 14 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 15 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 11 20 1
รวมทั้งหมด 123 95 218 8
ผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 51 คน
ปีนี้ 5,086 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com