ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 15 7 22 22
อนุบาล 2 13 10 23 23
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 7 21 21
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 14 23 23
ประถมศึกษาปีที่ 3 23 9 32 32
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 9 27 27
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 13 29 29
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 15 32 32
รวมทั้งหมด 125 84 209 209
ผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 51 คน
ปีนี้ 5,086 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com