ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

:: ข้อมูลครู บุคลากร ::นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

นางศศิญาภรณ์ คำมหา
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวลริชา ม่วงสอน
ครู ชำนาญการนางสาวนราภรณ์ เอกเผ่าพันธุ์
ครูนางปานทิพย์ เผ่าไพ่
ครู ชำนาญการนางสาวพรพรรณ เดชะ
ครูนางสาวณัฐกานต์ พละมาตย์
ครูนางสาววรัสนันท์ เหล่าจารุวัฒน์
ครูผู้ช่วยนางสาวขวัญมนัส วงษ์เมฆ
ครูผู้ช่วยนางสาวศศิประภา ศรีเมือง
ครูจ้างสอนนางสาววัชรีวรรณ โชติช่วงศรีสกุล
ครูผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 51 คน
ปีนี้ 5,086 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com