โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

:: ข้อมูลครู บุคลากร ::นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

นางกริด อินทร์ภูเมศร์
ครู ชำนาญการพิเศษนางศศิญาภรณ์ คำมหา
ครู ชำนาญการพิเศษนางแวว รัดรอดกิจ
ครู ชำนาญการนางสาวลริชา ม่วงสอน
ครู ชำนาญการนางสาวสุภาภัค เข็มทอง
ครู ชำนาญการนางสาวนราภรณ์ เอกเผ่าพันธุ์
ครูนางปานทิพย์ เผ่าไพ่
ครู ชำนาญการนางสาวสุพรรณษา หาญสมัย
ครูจ้างสอนนางสาวพรพรรณ เดชะ
ครูผู้ช่วยว่าที่ ร.ต.หญิง พุทธิดา สุจจริตจูล
ธุรการนางสาวจิตราภรณ์ เขื่อนเพชร
ครูอัตราจ้างผู้อำนวยการ
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 18 คน
เมื่อวาน 42 คน
เดือนนี้ 624 คน
ปีนี้ 3,721 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com