โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

:: ข้อมูลครู บุคลากร ::นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

นางศศิญาภรณ์ คำมหา
ครู ชำนาญการพิเศษนางแวว รัดรอดกิจ
ครู ชำนาญการนางสาวลริชา ม่วงสอน
ครู ชำนาญการนางสาวสุภาภัค เข็มทอง
ครู ชำนาญการนางสาวนราภรณ์ เอกเผ่าพันธุ์
ครูนางปานทิพย์ เผ่าไพ่
ครู ชำนาญการนางสาวสุพรรณษา อุ่นศิริ
ครูจ้างสอนนางสาวพรพรรณ เดชะ
ครูว่าที่ ร.ต.หญิง พุทธิดา สุจจริตจูล
ธุรการนางสาวจิตราภรณ์ เขื่อนเพชร
ครูอัตราจ้างนางสาวณัชชา ปัสสามั่น
ครูผู้ช่วยนางสาวณัฐกานต์ พละมาตย์
ครูผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 11 คน
เมื่อวาน 7 คน
เดือนนี้ 404 คน
ปีนี้ 5,124 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com