โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

:: ข้อมูลครู บุคลากร ::ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

นางศศิญาภรณ์ คำมหา
ครู ชำนาญการพิเศษนางแวว รัดรอดกิจ
ครู ชำนาญการนางสาวลริชา ม่วงสอน
ครู ชำนาญการนางสาวนราภรณ์ เอกเผ่าพันธุ์
ครูนางปานทิพย์ เผ่าไพ่
ครู ชำนาญการนางสาวสุพรรณษา อุ่นศิริ
ครูจ้างสอนนางสาวพรพรรณ เดชะ
ครูนางสาวณัฐกานต์ พละมาตย์
ครูผู้ช่วยนางสาววรัสนันท์ เหล่าจารุวัฒน์
ครูผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 45 คน
เดือนนี้ 185 คน
ปีนี้ 7,976 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com