ยินดีต้อนรับ :: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ::

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 10 14 24 1
อนุบาล 2 8 16 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 16 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 15 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 20 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 18 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 12 22 1
รวมทั้งหมด 102 122 224 8
ผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
ผู้อำนวยการ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 14 คน
เดือนนี้ 51 คน
ปีนี้ 5,086 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๒๖๕๑๑๐
E-Mail : wmsktrschool@hotmail.com